| |
Trang chủ IBG & Doanh nghiệp
Tư vấn quản lý
Giải pháp tư vấn
Giải pháp tiêu biểu
Quản trị nguồn nhân lực
Tái cơ cấu tổ chức
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Phát triển lãnh đạo chiến lược
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh
Tư duy lãnh đạo
“Khi đối mặt với biến động từ môi trường kinh doanh, các nhà lãnh đạo cần đưa ra những quyết định chiến lược để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn bất ổn, chứ không nên chờ đợi nó đi qua để đếm những thiệt hại”.
Đỗ Tiến Long
Bạn biết đến IBG từ nguồn nào
Người quen giới thiệu
Các web, mạng xã hội, blog
Google và trang tìm kiếm khác
Báo giấy

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực

1.  Tại sao phải đánh giá thực trạng nguồn nhân lực?

Những biến động và cạnh tranh liên tục trên thị trường cộng với những thay đổi nhân sự bên trong tổ chức đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải nắm được bức tranh về đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp để đưa ra được những điều chỉnh và quyết sách phù hợp. Việc đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, rà soát năng lực đội ngũ trong mối tương quan với những yêu cầu của công việc là điều hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp thấy được điểm mạnh, điểm yếu của nhân sự doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp về chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển, và đãi ngộ nhân sự nhằm phát huy năng lực đội ngũ nhân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

2.  Khi nào phải đánh giá thực trạng nguồn nhân lực?

Khi doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu chiến lược mới đòi hỏi có sự tập trung của nhân sự hay khi doanh nghiệp xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là lúc doanh nghiệp phải đánh giá thực trạng nguồn nhân lực. Ngoài ra, khi sắp xếp, bố trí hay phân công lại công việc cho nhân viên cũng cần thiết phải đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để đạt được hiệu quả cao nhất.

3. Các bước căn bản của đánh giá thực trạng nhân lực:

  • Rà soát tổng thể tổ chức

  • Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong tổ chức

  • Xác định mục tiêu phát triển nguồn nhân lực

  • Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực

  • Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

4. Phương pháp thực hiện:

Mọi đánh giá thực trạng nhân lực phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, để đánh giá đúng thực trạng nhân lực của doanh nghiệp phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.

Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò là hạt nhân kích thích sự thay đổi từ bên trong, giúp nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực.

Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc:  Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Tư vấn có vai trò hỗ trợ, chứ không làm thay. Năng lực tổ chức của doanh nghiệp chỉ lớn lên khi toàn bộ đội ngũ nhân lực tập trung và phát triển đồng bộ.

5. Phạm vi và chi phí:

Phạm vi thực hiện đánh giá thực trạng nguồn nhân lực sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tình hình thực tiễn đội ngũ nhân sự, quy mô của tổ chức và mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự án có thể kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng, tùy thuộc vào thực trạng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi phí: căn cứ vào số giờ làm việc của chuyên gia theo phạm vi công việc và yêu cầu của dự án hai bên đã thỏa thuận.

  Liên hệ In
Tin liên quan
Quản trị nguồn nhân lực
Giải pháp tư vấn: "XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÔNG VIỆC"
Giải pháp tư vấn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG"
Xây dựng chính sách và công cụ tuyển dụng
Đánh giá mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên
Liên hệ

Đào Tạo Doanh Nghiệp
Tel: 04. 6656 4152
Hotline: 0978 923 326

Tư Vấn Quản Lý
Tel: 04. 6656 4152
Hotline: 0936 114 882
Thống kê
 Online:
1
 Hôm nay:
39
 Tổng số:
691338
Add: 15/2, Pham Van Dong, Cau Giay, Ha Noi
Tel: 04. 6656 4152
Email: info@ibg.com.vn