scroll top
Hoàng tử Hisahito nhập học trung học cơ sở

Hoàng tử Hisahito, cháu trai duy nhất của Thiên Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, đã nhập học trung học cơ sở.

Hôm thứ Hai, tại Tokyo, Hoàng tử Hisahito, 12 tuổi, đã dự lễ nhập học tại trường trung học cơ sở Ochanomizu. Tại Nhật, năm học bắt đầu vào tháng 4.

Hoàng tử mặc đồng phục của trường mới và tham gia chụp ảnh trước buổi lễ cùng với cha mẹ mình, Hoàng tử và Công nương Akishino.

Các phóng viên đã chúc mừng hoàng tử, còn hoàng tử cúi chào và cảm ơn họ.

Hoàng tử Hisahito đã đại diện 114 học sinh năm thứ nhất trung học cơ sở phát biểu.

Tin tức dẫn lời hoàng tử nói rằng các học sinh hi vọng sẽ được phát huy mọi năng lực của từng cá nhân, cũng như tiếp cận cơ hội và chân trời rộng mở hơn.

Hoàng tử là thành viên đầu tiên của Hoàng gia theo học tại một trường trung học cơ sở không trực thuộc Đại học Gakushuin kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nguồn: NHK