scroll top
Điện thoại thông minh làm giảm năng lực thể thao của trẻ

Theo một khảo sát trên toàn quốc do Cục Thể thao Nhật Bản tiến hành, sức khỏe thể chất và năng lực thể thao của trẻ em tại Nhật Bản đã suy giảm. Cục cho biết một phần nguyên nhân là do điện thoại thông minh.

Một khảo sát thường niên đã đánh giá lối sống và các hoạt động thể chất, trong đó có chạy và ném bóng. Trong năm tài chính 2019, khảo sát đánh giá hơn 2,1 triệu trẻ em lớp 5 tiểu học và năm thứ hai trung học cơ sở.

Năng lực thể chất trung bình của trẻ nam và nữ Nhật Bản giảm so với năm tài chính 2018. Năng lực thể chất trung bình của các bé trai lớp 5 giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Cục tiến hành khảo sát vào năm tài chính 2008.

Khảo sát cho thấy trẻ em, đặc biệt là trẻ em trai, ngày càng dành nhiều thời gian xem TV và dùng điện thoại thông minh. Thời gian học sinh trung học cơ sở chơi thể thao đã giảm hơn 90 phút/tuần.

Cục Thể thao cho biết sức khỏe thể chất và hoạt động thể thao dành cho trẻ nam và nữ đã ngày càng cải thiện, do đó Cục xem xét kết quả khảo sát năm nay một cách nghiêm túc. Cục cũng cho biết việc này cần nỗ lực của cả trường học lẫn cộng đồng.

Nguồn : NHK